neděle 26. ledna 2014

Definice hvězd:

Za hvězdy obvykle pokládáme horká, relativně stabilní gravitačně vázaná tělesa. Hvězdy jsou samostatné objekty, jež vznikají gravitačním zhroucením části oblaku mezihvězdné látky. Tímto zhroucením se v jejich nitru zvýší teplota natolik, že zde začnou probíhat termonukleární reakce, při nichž se uvolňuje energie, která dokáže z části nebo úplně uhradit ztráty energie působené vyzařováním z povrchu. Lze ukázat, že pro vzhled hvězdy, její vnitřní stavbu a vývoj má rozhodující význam její hmotnost. Ostatní charakteristiky chování hvězd ovlivňují jen okrajově. Právě z tohoto pohledu pak vyplývá následující definice hvězdy: Hvězdy jsou samostatná souvislá gravitačně vázaná tělesa o hmotnostech od 0,013 do několika set Sluncí.
Ůvod a cíle

 Hezký den,

 téma hvězdy jsem si vybral z několika prostých důvodů. První z nich bude určitě ten, že mě hvězdy vždycky fascinovali a rád bych se o hvězdách více dozvěděl. Hvězdy jsem si zvolil spíše pro zajímavost než že bych se chtěl tímto tématem zabývat profesionálně. To ovšem neznamená že nad hvězdami často nepřemýšlím.
     
   V mém blogu vás seznámím se základními pojmy hvězd, které můžete vidět v obsahu ročníkové práci, ale také s nejznámějšími teoriemi týkající se tématu.
     
   V praktické části očekávejte příspěvky z mých vlastních zkušeností. Budu se zabývat například pozorováním hvězd.

  S pozdravem,

 Chris.